Fire Risk Assessment Programme North Wales

Fire Risk Assessment Programme North Wales

The successful tenderer shall also be required to perform risk assessments on an ad hoc basis.

Contract summary

Industry

Construction and Real Estate, Environment and Sanitation

Location of contract

LL29 8AW

Value of contract

£50k

Published date

25 August 2017

Closing date

22 September 2017

Contract start date

09 October 2017

Contract end date

31 March 2022

 

Description

Rhaglen Asesiad Risg Tân

Yn unol â’i Strategaeth Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau, mae Heddlu Gogledd Cymru yn gofyn am gontractwr cymwys, annibynnol a phrofiadol i gwblhau Rhaglen Asesiad Risg Tân yn unol â’r Cynllun Gweithredu Safle.

Mae Heddlu Gogledd Cymru felly yn chwilio am gyflwyniadau tendro yn unol â hynny er mwyn sicrhau cydymffurfiad llawn gyda’r ddeddfwriaeth statudol berthnasol a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

Bydd gofyn i’r cynigiwr llwyddiannus hefyd gyflawni asesiadau risg ar sail neilltuol. Er enghraifft, wrth gefnogi unrhyw brosiect adeiladu sylweddol neu fân waith fel y cyfarwyddwyd gan Heddlu Gogledd Cymru.

Fire Risk Assessment Programme

In accordance with its Facilities and Estates Management Strategy, North Wales Police requires a competent, independent and experienced contractor to complete a Fire Risk Assessment Programme in accordance with the Site Action Plan.

North Wales Police is therefore seeking tender submissions accordingly in order to ensure full compliance with the relevant statutory legislation and specifically The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005.

The successful tenderer shall also be required to perform risk assessments on an ad hoc basis, for example, in support of any significant building project or minor works as directed by North Wales Police.

 

About the buyer

Contact name

Tony Concepcion

Address

Force Headquarters, Glan-y -don, Abergele Road,
Colwyn Bay, North Wales
LL29 8AW
ENG

Telephone

+44 1492804246

Email

Tony.Concepcion@nthwales.pnn.police.uk

 

How to apply

Please apply directly to the buyer using the contact details provided.

 

Related Posts

Fire, Asbestos, Legionella Certification Tender

Water Hygiene Compliance Contract Portsmouth

Tender for Fire Systems Maintenance and Security Systems

Facilities Management Tender – University of Plymouth

Fire and Security Measured Term Contract 2017