Mcafee Desktop and Server Security Products including Encryption – Annual Renewal

Mcafee Desktop and Server Security Products including Encryption – Annual Renewal

Pembrokeshire County Council has a requirement for the annual renewal of its Mcafee Desktop and Server Security Products including Encryption.

CONTRACT NOTICE – NATIONAL
SUPPLIES

1 Authority Details

1.1

Authority Name and Address


Pembrokeshire County Council

County Hall, Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

UK

Sian Kerrison

+44 1437775907

+44 1437776510
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Address from which documentation may be obtained

As in 1.1

1.3

Completed documents must be returned to:

As in 1.1

2 Contract Details

2.1

Title

Mcafee Desktop and Server Security Products including Encryption

2.2

Description of the goods or services required

Pembrokeshire County Council has a requirement for the annual renewal of its Mcafee Desktop and Server Security Products including Encryption.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.uk/search/search_switch.aspx?ID=21696

2.3

Notice Coding and Classification

48730000 Security software package
48731000 File security software package
48732000 Data security software package
72212732 Data security software development services

1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Total quantity or scope of tender

As per specification

3 Conditions for Participation

3.1

Minimum standards and qualification required

As per tender document

4 Administrative Information

4.1

Type of Procedure

Single stage – Any candidate may submit a tender.

4.2

Reference number attributed to the notice by the contracting authority

PROC/1415/084

4.3

Time Limits

a) Time-limit for obtaining documentation

b) Time-limit for receipt of completed tenders
11-02-2015  Time  12:00

c) Estimated award date 18-02-2015

4.5

Language or languages in which tenders or requests to participate can be drawn up

EN

4.6

Tender Submission Postbox

5 Other Information

5.1

Additional Information

Suppliers Instructions How to Express Interest in this Tender

1. Register your company on the eTenderwales portal (this is only required once)

– Browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

– Click the “Click here to register” link

– Accept the terms and conditions and click “continue”

– Enter your correct business and user details

– Note the username you chose and click “Save” when complete

– You will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure)

2. Express an Interest in the tender

– Login to the portal with the username/password

– Click the “Open Access ITTs” link.

– Click on the relevant ITT to access the content.

– Click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the left-hand side of the page.

– This will move the ITT into your “My ITTs” page. (This is a secure area reserved for your projects only)

– Click on the ITT code, you can now access any attachments by clicking the “Settings and Buyer Attachments” in the “Actions” box

3. Responding to the tender

– You can now choose to “Reply” or “Reject” (please give a reason if rejecting)

– You can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification

– Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT

– There may be a mixture of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available)

If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon – Fri (8am – 6pm) on:

– eMail: help@bravosolution.co.uk

– Phone: 0800 011 2470 / Fax: 020 7080 0480

Cyfarwyddiadau i Gyflenwyr ar Sut i Fynegi Diddordeb yn y Tendr hwn

1. Cofrestrwch eich cwmni ar y porth eDendroCymru (dim ond unwaith y mae angen gwneud hyn)

– Porwch ar y Porth eGyrchu: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

– Cliciwch ar y linc Click here to register.

– Derbyniwch y telerau a’r amodau a cliciwch ar Parhau.

– Nodwch eich manylion busnes a defnyddiwr cywir.

– Gwnewch nodyn o’r enw defnyddiwr y dewisoch a cliciwch ar Cadw pan fyddwch wedi gorffen.

– Yn fuan, byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys eich cyfrinair unigryw (cadwch hwn yn ddiogel).

2. Mynegi diddordeb yn y tendr

– Logiwch i mewn i’r porth gyda’r enw defnyddiwr/cyfrinair.

– Cliciwch ar y linc Open Access ITTs.

– Cliciwch ar y ITT perthnasol i gael mynediad at y cynnwys.

– Cliciwch ar y botwm Express Interest yn y blwch Camau Gweithredu ar ochr chwith y dudalen.

– Bydd hyn yn symud y ITT i’ch tudalen Fy ITTs. (Mae hon yn ardal ddiogel sydd wedi’i chadw ar gyfer eich prosiectau chi yn unig).

– Cliciwch ar y côd ITT – nawr, gallwch gael mynediad at unrhyw atodiadau trwy glicio ar Gosodiadau ac Atodiadau Prynwyr yn y blwch Camau Gweithredu.

3. Ymateb i’r tendr

– Nawr, gallwch ddewis Ymateb neu Gwrthod – Nodwch reswm os na fyddwch yn ymateb.

– Nawr, gallwch ddewis y botwm Negeseuon i gyfathrebu gyda’r prynwr a gofyn am unrhyw eglurhad.

– Nodwch y terfyn amser ar gyfer cwblhau, yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin er mwyn cwblhau’r ITT.

– Efallai y bydd cymysgedd o gamau i chi eu cwblhau ar-lein ac heb fod ar-lein (mae cymorth manwl i’w gael ar-lein).

Os ydych chi angen unrhyw gymorth pellach, defnyddiwch yr help ar-lein, neu mae desg gymorth BravoSolution ar gael Llun – Gwener (8am – 6pm):

– e-bost: help@bravosolutions.co.uk

– ffôn: 0800 011 2470 / ffacs: 020 7080 0480

(WA Ref:21696)

5.2

Additional Documentation

5.3

Publication date of this notice

27-01-2015