North Wales Police Website Upgrade Contract

North Wales Police Website Upgrade Contract

To upgrade corporate external website.

Website Upgrade – Office of the Police and Crime Commissioner for North Wales

Contract summary

 

Industry

  • Web server software development services – 72212222
  • World wide web (www) site operation host services – 72415000

Location of contract

Wales

Value of contract

£0 to £50,000

Procurement reference

20211217103112-33183

Published date

17 December 2021

Closing date

21 January 2022

Closing time

2pm

Contract start date

1 April 2022

Contract end date

31 March 2027

Contract type

Service contract

Procedure type

Other

Contract is suitable for SMEs?

No

Contract is suitable for VCSEs?

No

 

Description

Contract for the provision of a Website Upgrade for the OPCC:
The Office of the North Wales Police and Crime Commissioner is intending to upgrade its corporate external website by transferring our current website content to a new Content Management System. The Service to be purchased will consist of two main elements;
1. an initial migration service from our current CMS to another
2. yearly maintenance and hosting fees to ensure the security of a new CMS

Further details of the requirements are available within the tender specification documents.

The contract will commence on 1st March 2022 and will run for an initial period of 2 years, with the option to extend for a further 3 years in multiples of 12 months.

Further information and documentation is available on the EU Supply/Bluelight E-tendering system at https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT

Any questions should be raised via the Messaging section of the Tender, please note that no correspondence will be entered into outside of the system.

The closing date for responses is Friday 21st January 2021 at 2pm.

Cytundeb ar gyfer Diweddaru Gwefan ar gyfer SCHTh:
Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn bwriadu uwchraddio ei gwefan gorfforaethol allanol drwy drosglwyddo cynnwys ei gwefan gyfredol i System Rheoli Cynnwys newydd. Bydd y gwasanaeth sydd i’w bwrcasu yn cynnwys dwy elfen;
1. gwasanaeth mudo cychwynnol o’r CMS cyfredol i un arall
2.cynaladwyaeth flynyddol a ffi gwe-letya i sicrhau diogelwch CMS newydd

Ceir manylion gofynion eraill o fewn y dogfennau manylion tendr.

Bydd y cytundeb yn dechrau ar 1 Mawrth 2022 a bydd yn rhedeg am gyfnod cychwynnol o 2 flynedd gyda’r dewis i barhau am 3 blynedd ychwanegol mewn cyfres o 12 mis.

Ceir gwybodaeth a dogfennaeth bellach ar system e-dendro EU Supply/Bluelight E-tendering ar https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT

Dylai unrhyw gwestiwn gael ei godi drwy’r adran Negeseuon yn y Tender, nodwch nad oes hawl gohebu y tu allan i’r system.

Y dyddia

 

How to apply

 

Follow the instructions given in the description or the more information section.

 

About the buyer

 

Contact name

Kim Richards

Address

Force Headquarters, Glan-y -don, Abergele Road,
Colwyn Bay, North Wales
LL29 8AW
WLS

Telephone

+44 1492804248

Email

kim.richards@northwales.police.uk

Website

http://www.north-wales.police.uk